Actueel

Subsidie extern advies verduurzaming scholen

“Het verbeteren van het binnenklimaat op school of het groener maken van het gebouw is vaak een behoorlijke klus. Met hulp van experts wordt het voor scholen makkelijker om verbeteringen door te voeren”, zegt staatssecretaris Dekker (Onderwijs). “Schone lucht, een lage energierekening en een prettig werkklimaat is voor iedereen winst.”

Vanaf maandag 3 Oktober 2016 is een subsidie beschikbaar voor schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs die meewerkt in het verduurzamen en verbeteren van het binnenklimaat van de school. Deze subsidie maakt deel uit van de Green Deal Scholen.

“Het verbeteren van het binnenklimaat op school of het groener maken van het gebouw is vaak een behoorlijke klus. Met hulp van experts wordt het voor scholen makkelijker om verbeteringen door te voeren”, zegt staatssecretaris Dekker (Onderwijs). “Schone lucht, een lage energierekening en een prettig werkklimaat is voor iedereen winst.”

De subsidie is inmiddels in de subsidieregeling van de Staatscourant gepubliceerd. Aanmelden voor de subsidie kan bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) Tussen 3 oktober 2016 en 29 september 2017. Er kunnen circa 150 scholen een subsidie aanvragen voor de inhuur van extern advies over verduurzaming en verfrissing van scholen. De subsidie bedraagt 50% van de advieskosten tot een maximum van €3.500.

Verduurzaming en verfrissing kan o.a. worden bereikt door maatregelen voor het beperken van de energiegebruiken en het verbeteren van het binnenklimaat;

Maatregelen nemen die het binnenklimaat van scholen verbeteren

Een slechte kwaliteit van het binnenmilieu kan bij kinderen en leerkrachten leiden tot gezondheidsklachten, concentratieverlies en een beperken op de ontwikkeling. Bij de meerderheid van scholen wordt een hoge mate van luchtverontreiniging en te hoge temperaturen vastgesteld. Dit is een aanwijzing voor onvoldoende ventilatie en een slechte luchtkwaliteit. Andere veel voorkomende binnenmilieuproblemen zijn tochtklachten in de winter en problemen met akoestiek, daglicht en verlichting. 

Middels het binnenklimaatonderzoek wordt de huidige situatie bij uw school in kaart gebracht en wordt advies aangedragen om het binnenklimaat te verbeteren. Een mooi voorbeeld is de implementatie van de frisse school installatie bij de st. Pancratiusschool te Brummen.

Energiebesparende maatregelen treffen

Naast het slechte binnenklimaat, leidt ook het energiegebruik tot zorgen. Slechts 6% van de 9.000 scholen heeft een energielabel. Van die scholen heeft driekwart een energielabel C of slechter, en heeft 25% zelfs een label G, hetgeen duid op een onnodig hoog energiegebruik. Het energiegebruik is door de combinatie van de aard van het gebouw en de installatie dusdanig dat dit zich uit in hoge energierekening.

Voor een scan van het huidige energiegebruik van uw school en aanbevelingen voor het besparen van energie wordt het energiebesparingsonderzoek aanbevolen. Hiermee wordt het doelmatig en ondoelmatig gebruik van de installaties in kaart gebracht en gecombineerd met de eigenschappen van de thermische schil in een rekenkern ingevoerd. Aan de hand van deze rekenkern wordt een advies gegenereerd voor het optimaliseren van de energiehuishouding incl. het verschil in energielabel.

Duurzame energiebronnen benutten

Naast het optimaliseren/reduceren van het energiegebruik is het mogelijk om verder te verduurzamen door het toepassen van duurzame energiesystemen. Denk hierbij aan het toepassen van zonne-energie, warmtepompen, en andere duurzame bronnen. Binnen de adviezen wordt er altijd gezocht naar de meest optimale verhouding tussen het ambitieniveau en de beschikbare budgetten.

Officiële bekendmakingen Subsidie extern advies verduurzaming scholen

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 19 september 2016 nr. PO/B&S/969922

Wij werken oa voor: