Actueel

CO2 in het binnenklimaat gevaarlijk?

CO2 gevaarlijk? Ja en nee, CO2 is op zich ongevaarlijk of zoals wetenschappers zeggen inert, niet brandbaar en niet toxisch.

CO2 gevaarlijk? Ja en nee, CO2 is op zich ongevaarlijk of zoals wetenschappers zeggen inert, niet brandbaar en niet toxisch. Echter een grotere hoeveelheid CO2 in de ruimte,verdringt de zuurstof opname in ons lichaam en dat fenomeen is niet wenselijk. Doordat deze verdringing plaatsvind schakelt het lichaam over op een lager energie gebruik door de dag heen en deze actie levert dan A-specifieke klachten op zoals vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieverlies.

Actueel: Infectieverspreiding door matige ventilatie, Ventileren middel tegen Infectieverspreiding.

Goede arbeidsomstandigheden zijn een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van personen in hun werk- of verblijfsomgeving. De toenemende mate van bewustwording van de gevolgen van een onbehagelijk of ongezond binnenklimaat, alsmede aanscherpingen in de regelgevingen (o.a. het ARBO besluit) zorgen ervoor dat steeds meer kantoren goed zijn ingericht. Echter zijn er ook regelmatig binnenklimaat gerelateerde klachten over de arbeidsomstandigheden, zoals over de temperatuur (thermische klachten), de relatieve vochtigheid of de luchtverontreiniging op de werkplek. Deze luchtverontreiniging wordt veelal bepaald door mate van aanwezigheid van CO2.

Snel inzicht van elke ruimte

Op basis van toegankelijke en betrouwbare data maken wij een  rapportage, waarmee u een gezonde werk- & leeromgeving creëert. Onze rapportage geeft inzicht in de omgeving en de beleving van medewerkers. De metingen vinden plaats op de plek die u kiest!

De gegevens over het binnenklimaat zijn eenvoudig toegankelijk binnen het dashboard. In deze veilige online omgeving is de data altijd beschikbaar en op elk gewenst moment te raadplegen. U bepaalt wie binnen uw organisatie toegang krijgt tot het dashboard; van facilitair medewerker  tot HR Manager, of uw office manager. De keuze is aan u! Wekelijks ontvangt u van ons advies om het binnenklimaat te verbeteren. Zonder moeite kunt u vervolgens veranderingen zelf doorvoeren.

CO2 luchtkwaliteit sensoren op voorraad

Gevolgen van CO2 in de verblijfsomgeving

CO2 (koolstofdioxide) is een van de afvalstoffen van de mens, in zowel onze producten als door ons lichaam wordt CO2 geproduceerd.

De productie van CO2 door ons lichaam loopt parallel met de productie van geurstoffen en wordt daarom veelvuldig gebruikt als indicator van de luchtkwaliteit gebruikt.

Om de hoeveelheid CO2 in een ruimte te reduceren is een continue gewaarborgde toevoer van verse lucht, ventilatie, noodzakelijk. Bij afwezigheid van ventilatie ontstaan er aspecifieke klachten als “bedompte lucht”, “benauwde atmosfeer” of “onfrisse lucht”. Naast deze aanleidingen tot discomfort heeft een te hoge concentratie van CO2 ook gezondheid gerelateerde risico’s;

 • Hoofdpijn, vermoeidheid en sufheid (veelal toenemend tijdens de dag);
 • Slijmvliesirritaties en andere aspecifieke klachten (hoofdpijn, vermoeidheid irritaties, enz..);
 • Overdracht van infectieziektes leidend tot een toenamen van het ziekteverzuim (verkoudheid, griep en dergelijke );
 • Verergering van allergieën (hooikoorts, voedselallergie, etc.);
 • Verhoogd risico op astma-aanvallen. Het CO2 gehalte wordt uitgedrukt in PPM (Parts per million).

Een goede kwaliteit binnenlucht bevat, conform de regelgeving, minder dan 0,1 volume procent CO2 (1000 ppm). Als grenswaarde wordt 0,12 vol % (1200 ppm) gehanteerd. Bij incidentele afwijking van het beoogde gebruik, waarbij een grotere verontreiniging optreedt (bijv. een tijdelijke hogere bezetting van de arbeidsplaats) mag het CO2-gehalte ten hoogste 0,15 volume procent bedragen(1500 ppm).

Tips reduceren CO2

Door de juiste keuzes te maken in de inrichting van de ruimten (voorkomen stofophoping) en housekeeping (voorkomen vuil, voedingsbodems voor micro-organismen en wegnemen stof) is het risico op hogere CO2 waarden te reduceren. Als deze toch optreden is oplossing te zoeken in het verhogen van de ventilatie of het beleid op de ventilatie. Hieronder enkele tips;

Ventileer de gehele dag;

 • Laat luchtbehandelingskasten buiten werktijden (op lager vermogen) doordraaien,
 • Laat ventilatieroosters geopend o bij afwezigheid ventilatievoorzieningen, open ramen vroegtijdig
 • Zorg voor een gewaarborgde ventilatievoorziening;
 • Zorg voor dwarsventilatie;
 • Gebruik spuiventilatie (te openen ramen en deuren) in de perioden dat er geen personen in de ruimten zij (voorkomen thermische klachten);
 • Voorkom geluid en tochtklachten uit de ventilatie installatie;
 • Voer een binnenklimaat meting uit om een status te bepalen en een toets aan de regelgeving en ARBO richtlijn.

Bewustwording aanwezigheid CO2

Een laatste belangrijke toevoeging in de CO2 huishouding is bewustwording van de aanwezigheid van CO2 in de verblijfsruimte. Middels meetapparatuur is het mogelijk CO2  in kaart te brengen en  actie te nemen om hoge CO2 concentraties te voorkomen.

Conclusie

Gebrekkige of ontbrekende ventilatie binnen de verblijfsruimten kunnen er CO2 concentraties voorkomen die onze behaaglijkheid, productiviteit en gezondheid negatief beïnvloeden. Door  de aankleding van de ruimten en het schoonhouden van de ruimten, wordt het risico op hoge CO2 concentraties voorkomen. Echter is het niet mogelijk om het probleem geheel weg te nemen zonder voldoende te ventileren. Middels meetapparatuur is het mogelijk om op een simpele wijze de CO2 concentratie in kaart te brengen.

Een daadwerkelijke oplossing voor het probleem start met het in kaart brengen van de situatie, de installatie en de heersende waarden middels een accurate duurmeting. Hiermee kan er een plan van aanpak worden opgesteld om de CO2 concentratie te verlagen. Dit resulteert in een productiviteitsverhoging en het risico op klachten te verlagen.

Wij werken oa voor: