Waarom is een goed binnenklimaat voor jullie belangrijk?

  • De gezondheid van jezelf en collega's.
  • Een veilige werkomgeving.
  • Een goede werkplek te creëren.
Ik wil een offerte aanvragen
Altijd gratis en geheel vrijblijvend!
“80% van de kantoren heeft een slecht binnenklimaat”

Het belang van een goed binnenklimaat.

Een gezond binnenklimaat heeft een sterke positieve invloed op de kostenstructuur van uw organisatie. De zakelijke operationele kosten van organisaties in Nederland bestaan voor 90% uit personeelskosten. De gezondheid en productiviteit van de medewerkers verdienen daarom grote aandacht in iedere organisatie. Door het optimaliseren van het heersende binnenklimaat wordt het productiviteitsverlies van de medewerkers alsmede het ziekteverzuim gereduceerd.

Het binnenklimaat bestaat in grote lijnen uit de luchtkwaliteit en het thermisch comfort op de werkplek.

Een slechte luchtkwaliteit, een relatief hoge concentratie verontreinigde lucht, is visueel nauwelijks waar te nemen. De luchtkwaliteit heeft grote invloed op de productiviteit en het welzijn van de medewerkers. Een slecht klimaat, veelal veroorzaakt door onvoldoende ventilatie (o.a. hoge concentraties CO2 en fijnstof) en de verdamping van vluchtige organische stoffen (VOC-emissies, verzamelnaam voor een groep van koolwaterstoffen die makkelijk verdampen), geeft een productiviteitsverlies tot wel 10%. Daarnaast heeft een slechte luchtkwaliteit in grote mate invloed op het ziekteverzuim en het welbehagen van de medewerkers. Veelgehoorde klachten bij een slecht binnenmilieu zijn concentratieverlies, hoofdpijn, irritaties aan de ogen en luchtwegen en verhoudheidsverschijnselen. Het aanbieden van een goede en veilige werkplek valt voor de werkgever onder de zorgplicht.

Veiligheid en gezondheid werknemer

Naast de luchtkwaliteit speelt het thermisch comfort een belangrijke rol. Het thermisch comfort (behaaglijkheid) is de gevoelswaarde waarin tevredenheid over het thermisch binnenklimaat wordt uitgedrukt. Het thermisch binnenklimaat bestaat in grote lijnen uit een viertal onderdelen; “luchttemperatuur”, “stralingstemperatuur”, “luchtvochtigheid”, en “luchtsnelheid”. Deze worden gecombineerd met persoonlijke parameters zoals de mate van kleding en het activiteitenniveau.

De perceptie van het binnenklimaat heeft een directe invloed op de productiviteit van de medewerkers en hiermee op de financiële situatie van een organisatie.

Doen bovengenoemde klachten zich voor binnen uw organisatie, dan is het raadzaam een binnenklimaatonderzoek uit te laten voeren. Om inzicht te krijgen in het welbevinden van de medewerkers is het uitvoeren van een belevingsonderzoek een eerste stap, eventueel gecombineerd met een monitoring over langere termijn. Hierbij wordt een enquête afgenomen, die de subjectieve ervaringen van de medewerkers in kaart brengt. Afhankelijk van de situatie of de klachten voortkomend uit het belevingsonderzoek kunnen een drietal klimaatmetingen worden opgestart.

Wij werken oa voor: