Actueel

Prestatiegericht binnenklimaat met klimaatklasse

Prestatiegericht binnenklimaat met klimaatklasse

Terwijl de meeste mensen zich bewust zijn dat het binnenmilieu belangrijk is, is bij de totstandkoming van het ontwerp (zowel nieuwbouw als renovatie) niet bekend wat het eindresultaat is.  Bij het ontwerpen, installeren en beheren van installaties wordt vaak aangehouden dat het voldoen aan de wettelijke eisen voldoende garantie is voor een goed binnenklimaat. Dit is echter slechts een minimale eis om ernstige hinder te voorkomen. Wanneer een goed klimaat gewenst is moet hoger worden ingezet.

Voor deze hogere inzet kan gebruik worden gemaakt van de “klimaatklasse”. Klimaatklasse kunnen worden opgenomen als prestatie-eisen in een overeenkomst bij nieuwbouw en renovatie waardoor kaders ontstaan die het klimaat inzichtelijk maken.

De Klimaatklasse

Deze klimaatklassen zijn uitgebreide kaders van het binnenklimaat waarbij een klimaat wordt uitgezet in 4 klasse.

  • Klasse A: Zeer goed – hoog verwachtingspatroon bij gebouwgebruikers ten aanzien van de kwaliteit van het binnenklimaat; circa 10% klagers + hoge mate van gebruikersinvloed, rapportcijfer 8,5:
  • Klasse B: Goed – gemiddeld verwachtingspatroon bij gebouwgebruikers ten aanzien van de kwaliteit van het binnenklimaat; circa 10% klagers, rapportcijfer 7:
  • Klasse C: Acceptabel (ca. wettelijk minimumniveau) – matig verwachtingspatroon bij gebouwgebruikers ten aanzien van de kwaliteit van het binnenklimaat; circa 15% klagers, rapportcijfer 5,5:
  • Klasse D: relatief slecht (lager dan wettelijk minimumniveau voor bestaande bouw) – restklasse, laag verwachtingspatroon bij gebouwgebruikers ten aanzien van de kwaliteit van het binnenklimaat; circa 20%+ klagers, rapportcijfer < 5,5.

Het gewenste kwaliteitsniveau is vooral afhankelijk van de belastbaarheid van de gebouwgebruikers en de budgettaire randvoorwaarden. Voor bijvoorbeeld een verpleeghuis moet op het thermische aspect worden gestreefd naar klimaatklasse A, terwijl op het gebied van geluid wat lager ingezet kan worden.

Klimaatklasse behaaglijkheid

De klimaatklassen betreffen een groot aantal onderdelen waaronder behaaglijkheid. De classificering voor behaaglijkheid is, in grote lijnen, weergegeven in onderstaande tabellen.

Er zijn conform de NPR-CR 1752 verschillende klassen te onderscheiden.

  A Hoog B Midden C Laag
Algemeen Comfort
PPD1) <6% <10% <15%
PMV2) -0,2<PMV<+0,2 -0,5<PMV<+0,5 -0,7<PMV<+0,7
Partieel comfort
PPD1) door tocht <15% <20% <25%
Vert.temp.gradient <3% <5% <10%
Warme/koude vloer <10% <10% <15%
Stralingsassymetrie <5% <5% <10%

Prestatie eisen voor het thermische binnenklimaat volgens NPR-CR 1752 – kantoor omgeving

  A Hoog B Midden C Laag
Enkel KantoorWinter

Zomer

22,0oC  ± 1,0
24,5oC  ± 1,0
22,0oC  ± 2,0
24,5oC  ± 1,5
22,0oC  ± 3,0
24,5oC  ± 2,5
Open WerkplekkenWinter

Zomer

22,0oC  ± 1,0
24,0oC  ± 1,0
22,0oC  ± 2,0
24,5oC  ± 1,5
22,0oC  ± 3,0
24,5oC  ± 2,5
VergaderplekWinter

Zomer

22,0oC  ± 1,0
24,5oC  ± 1,0
22,0oC  ± 2,0
24,5oC  ± 1,5
22,0oC  ± 3,0
24,5oC  ± 2,5

Prestatie eisen voor de relatieve vochtigheid volgens NPR-CR 1752 – kantoor omgeving

  A Hoog B Midden C Laag
Relatieve vochtigheid 40 – 70 % 30 – 70 % Minimale absolute vochtigheid

Advies klimaatklasse

Het algemene advies bij nieuwbouw en/of ingrijpende renovaties is het uitvoeren van een gedegen onderzoek naar de huidige situatie, het ambitieniveau en de mogelijkheden om deze te bereiken. In grote lijnen wordt streven naar, klimaatklasse B op algemene behaaglijkheid en naar klimaatklasse A op de aspecten die voor de desbetreffende ruimten belangrijk zijn, geadviseerd. Bijvoorbeeld het voorkomen van tocht op een kantoorvloer.

Indien u meer informatie wenst te ontvangen over de klimaatklassen of hoe deze bij u te realiseren verzoeken wij u om vrijblijvend contact op te nemen met een van onze adviseurs.

Wij werken oa voor: