Tip

Luchtvochtigheid belangrijk? Zeker!

Je kunt serieuze gezondheidsklachten oplopen door 'droge lucht'

Collega’s uiten veelvuldig klachten over “droge lucht”. Wat zij hierbij ervaren zijn irritatie of prikkeling van de slijmvliezen van de keel, de neus en de ogen en soms ook de huid. Mensen voelen dit aan als “droogheid” en ervaren dit alsof het veroorzaakt wordt door lage vochtigheid van de lucht. Ook in de wetenschap is men er lang vanuit gegaan dat lage luchtvochtigheid klachten veroorzaakt. Maar er zijn altijd al verschijnselen geweest die dit tegenspraken.

Gezondheidsklachten door vocht

Bij veldonderzoeken over de hele wereld is gebleken dat in gebouwen met natuurlijke ventilatie weinig klachten over droge lucht voorkomen en in gebouwen met luchtbevochtiging veel klachten over droge lucht voorkomen (o.a. Mendell 1993). Dit is moeilijk te verklaren als lage luchtvochtigheid de oorzaak van de klachten is.

Naar aanleiding van deze verschijnselen hebben wetenschappers (o.a. Fang et al. 2003; Wyon et al. 2002; Sundell & Lindvall 1993) zich de afgelopen decennia gericht op wat nu precies klachten over “droge lucht “zijn. Daarbij is gebleken dat het droge gevoel veroorzaakt wordt door irritatie van de slijmvliezen en dat deze irritatie op zijn beurt weer veroorzaakt wordt door verontreinigingen in de lucht (fijnstof, formaldehyde en CO2), veelal in combinatie met een te hoge luchttemperatuur.

Daarbij is ook het effect van de luchtvochtigheid uitgebreid onderzocht. Daarbij bleek dat voor alle proefpersonen gold dat hoe lager de luchtvochtigheid, hoe beter de ervaren luchtkwaliteit, mits de relatieve luchtvochtigheid (RV) niet onder de 15% kwam. Met andere woorden: hogere luchtvochtigheid leidt tot meer klachten. Ook beneden een RV van 15% hadden de meeste personen geen klachten, maar gevoelige personen (contactlens dragers en mensen met huidproblemen of hooikoorts) hebben bij een relatieve luchtvochtigheid onder 15% iets meer klachten dan andere personen.

Te droge lucht

Relatieve vochtigheden onder 15% komen in kantoren in Nederland zelden of nooit voor, onder andere omdat de winters niet zo koud zijn en de werknemers en de gebouwconstructie (blijvend veel) vocht afgeven. Voor het voorkomen van klachten over “droge lucht” of andere klachten over de luchtkwaliteit is in Nederland bevochtiging daarom niet nodig. Ook niet als de vochtigheid lager dan 30% is, wat nog steeds een veel gehoorde maar dus niet correcte ‘streefwaarde’ is. Bevochtiging heeft wel duidelijke nadelen: de luchtvochtigheid kan te hoog worden waardoor meer klachten ontstaan en het kan leiden tot microbiologische verontreiniging (bacteriën, schimmels) waardoor juist meer klachten ontstaan.

Samengevat worden klachten over ‘droge lucht’ dus doorgaans niet veroorzaakt door een lage luchtvochtigheid, maar door een lage luchtkwaliteit. Oplossingen moeten dus gezocht worden in het verbeteren van de luchtkwaliteit en niet in het bevochtigen van de lucht. Naast de luchtvochtigheid zijn er vele andere factoren die het comfort binnen de werkomgeving beïnvloed zoals de luchtverontreiniging, CO2. Middels een accurate duurmeting binnen het Binnenklimaatonderzoek wordt het klimaat bij u op locatie in kaart gebracht en wordt er een advies opgesteld waarmee u de productiviteit en de behaaglijkheid kunnen verhogen.

Literatuur:
Bronsema, B., Thierauf, G.J., Duysens, M.A. (1995). Protection against Allergies in Offices. In: Proceedings of Healthy Buildings 1995, Vol.
3, pp. 1463‐1468. Fang, L., Wyon, D.P., Fanger P.O. (2003). Sick building syndrome symptoms caused by low humidity. In: Proceedings of Healthy Buildings
2003, Vol. 3, pp. 1‐6. Mendell, M.J. (1993). Non‐specific symptoms in office workers: a review and summary of the epidemiologic literature. Indoor Air 3, 227–
237.Sundell, J., Lindvall, T. (1993). Indoor air humidity and sensation of dryness as risk indicators of SBS. Indoor Air 3, 382–390.

Wij werken oa voor: