Actueel

Duurzaamheid en exploitatie

Stijgende energieprijzen, klimaatverandering, energieafhankelijkheid en toenemende schaarste aan fossiele brandstoffen. Energie staat hoog op de maatschappelijke agenda.

Duurzaamheid ?

Stijgende energieprijzen, klimaatverandering, energieafhankelijkheid en toenemende schaarste aan fossiele brandstoffen. Energie staat hoog op de maatschappelijke agenda.

Met grote regelmaat komen nieuwe gegevens en inzichten beschikbaar die de ‘sense of urgency’ duidelijk maken. Drastische energiebesparing en omschakelen op duurzame bronnen zijn de uitdagingen waar de samenleving nu voor staat.

Bewoners en vastgoedeigenaren krijgen op de een of andere manier met de effecten van het energievraagstuk te maken. De woonlastenstijging treft vooral de lagere inkomensgroepen.

Hittegolven treffen ouderen en zieken en toenemende wateroverlast treft bewoners van laaggelegen gebieden en wijken met slechte rioleringen. Effecten die ook corporatiewoningen treffen. Corporaties willen dan ook aan de slag met het energievraagstuk.

Het past bij maatschappelijk ondernemerschap om actief mee te werken aan een duurzame samenleving. Het begint met een energieonderzoek naar de huidige verbruiken, verbruikers, ondoelmatig gebruiken van energie en de benchmark van uw gebouw(en). In combinatie met een vooraf gestelde ambitieniveau kan Klimaat Beheer een plan van aanpak samenstellen waarbij deze ambities worden weergegeven in een kostenprofiel. Daarna volgt de besparingsgarantie indien het geheel onderleiding van Klimaat Beheer BV wordt uitgevoerd……

Waardevrij adviseren en duurzaam realiseren.

Wij werken oa voor: