Actueel

Planten in het Binnenklimaat

In de jaren 80 heeft Bill Wolverton in opdracht van NASA onderzoek gedaan naar de invloed van planten op het binnenklimaat.

In de jaren 80 heeft Bill Wolverton in opdracht van NASA onderzoek gedaan naar de invloed van planten op het binnenklimaat. In eerste instantie met de achterliggende gedachte of de lucht in een ruimteschip kon worden gezuiverd middels het toevoegen van planten, maar de resultaten hebben zeer nauwe raakvlakken met het binnenklimaat binnen gebouwen op de aarde.

Planten en Luchtkwaliteit

De “clean air study” van NASA was het begin van vele onderzoek naar de invloed van planten op de luchtkwaliteit. Vanuit de studies kan worden geconcludeerd dat het toevoegen van voornamelijk groene planten een positief effect hebben op het zuiveren van ongewenste stoffen. Planten nemen schadelijke stoffen op via de bladeren en breken deze via de wortels af. Hierbij noemen we specifiek de groene planten omdat deze een snellere stofwisseling hebben en hiermee een hoger aandeel van de stoffen afbreken. Daarnaast is een positief effect op de regulatie van de luchtvochtigheid vastgesteld.

Dit is een goede aanvulling op een goede behaaglijkheid daar met andere onderzoeken is aangetoond dat er circa 300 verschillende vluchtige organische verbindingen in een kantoorgebouw aanwezig kunnen zijn waaronder, formaldehyde en Benzeen.  Indien deze stoffen in de ruimte aanwezig zijn, geeft dit een verhoogd risico op Aspecifieke klachten. Denk hierbij aan hoofdpijn, vermoeidheid en/of luchtwegklachten.

Een recentere studie door onderzoeker K. Meattle werd uitgebracht in 2008. Binnen dit 15 jaar durende onderzoek werden de effecten van planten in drukbezette kantoorgebouwen onderzocht. De voordelen van het toepassen van bepaalde soorten planten was significant.

  • Oogirritatie nam af met 52%;
  • Ademhalingsproblemen namen af met 43%;
  • Hoofdpijn nam af met 24%;
  • Longaandoeningen namen af met 12%;
  • Astmatische klachten namen af met 9%;
  • Productiviteit steeg met 20%.

Welke planten

Vanuit de onderzoeken komen telkens andere lijsten met voorkeursplanten. Echter wordt er telkens gerefereerd naar de lijsten uit het  oorspronkelijke onderzoek  van NASA. Uiteindelijk is er een lijst van 3 specifieke gezonde planten vast te stellen die een positieve impact hebben op het binnenklimaat.

1.         Areca palm

Voor verse lucht heb je 3 stuks per persoon nodig. Vanuit het onderzoek van NASA is dit de CO2 zuiveraar bij uitstek.  Daarnaast heeft deze plant het grootste effect van alle geteste planten in de afbraak van formaldehyde.

2.         Sansevieria

Deze plant heeft een zuiverende werking op formaldehyde, benzeen en Trichlooretheen. De plant werkt voornamelijk in de nachtelijke uren en kan daarmee een mooie aanvulling zijn op de Areca palm.
Voor een volledig effect heb je 6 tot 8 planten per persoon nodig.

3.         Gerbera

Tenslotte de meest kleurrijke variant van de 3. Deze kleurige plant heeft bij uitstek het meeste effect op de afbraak van benzeen en Trichlooretheen. Daarnaast geeft de plant een significante afbraak van formaldehyde.

Onderhoud

Dat planten behalve een meerwaarde in de esthetische sferen binnen een kantoor hebben zijn de positieve effecten op het binnenklimaat middels verschillende studies bewezen. Echter kan het random plaatsen van deze ook negatieve gevolgen hebben op de gezondheid. Een relatief simpele maar consequente manier van onderhoud is benodigd om de positieve effecten te blijven benutten.

Fijnstof

Er wordt fijnstof afgevangen door de planten, dit gebeurd omdat er een aantrekking op stof is die groter is dan overige elementen in het interieur. Deze fijnstof wordt echter niet gefilterd maar enkel verzameld op de bladeren. Als deze niet schoongemaakt worden zal de fijnstof ophopen en vormt een voedingsbodem voor micro-organismen en bacteriën. Het afkloppen / uitschudden van planten behoort niet tot de categorie “schoonmaken”, op deze manier zal het fijnstof namelijk weer verspreid worden in de ruimte.

De bodemvoorziening

Planten behoeven een voedingsbodem om te groeien. In deze voedingsbodem (potgrond of hydro) kunnen bij onvoldoende onderhoud ook schimmels en overige micro-organismen groeien. Bij hydro korrels is dit veelal terug te zien door een witte of zwarte aanslag op de korrels. Maar ook in de niet zichtbare lagen van de korrels is er een verhoogd risico op de kweek van schimmels en/of bacteriën. Daarnaast blijkt er een verhoogd risico op de aanwezigheid van organisch (drink)afval door menselijk toedoen in de plantenbak. Als deze benoemde factoren niet consequent worden schoon gehouden bestaat het risico dat de positieve effecten van de plant teniet worden gedaan door de vervuiling van de plantenbak.

Conclusie

Het toevoegen van planten kan door de zuiverende werking een positief effect hebben op het binnenklimaat. De aanwezigheid van verschillende schadelijke stoffen en luchtverontreiniging worden gereduceerd met een schonere lucht als resultaat.

De planten zijn echter geen vervanging voor een goed functionerende installatie die de aanwezige gassen en verontreinigingen weg ventileert, alsmede het risico op het überhaupt optreden ervan voorkomt. Daarbij is er voor het plaatsen van voldoende groen op de werkvloer een significante hoeveelheid ruimte nodig, opzicht geen probleem maar binnen de huidige trends op de werkvloer wordt deze hoeveelheid ruimte niet meer gereserveerd. Mocht er toch besloten worden om planten te plaatsen in de werkruimte is zal dit naast de positieve effecten op de gezondheid ook een positief effect hebben op de psychische gesteldheid van de gebruikers. Wel moet er worden gerealiseerd dat de planten een behoefte aan onderhoud hebben die consequent gehandhaafd dient worden om het risico op andere klachten te elimineren.

Wij werken oa voor: