Actueel

Prestatie-eis bouwmateriaal gebruik (MPG) per 1-1-2018

De bouwmaterialen van nieuwe huizen en kantoren mogen het milieu niet onnodig belasten. Sinds 1-1-2013 is daarom in het bouwbesluit de “Milieuprestatie gebouw”(MPG) opgenomen. Tot op heden wordt hier geen eis aan gesteld. Vanaf 1-1-2018 komt hier verandering in.

De bouwmaterialen van nieuwe huizen en kantoren mogen het milieu niet onnodig belasten. Sinds 1-1-2013 is daarom in het bouwbesluit de “Milieuprestatie gebouw”(MPG) opgenomen. Tot op heden wordt hier geen eis aan gesteld. Vanaf 1-1-2018 komt hier verandering in.

Milieubelasting vergelijken

De MPG is in het leven geroepen om een goed beeld te krijgen van de milieubelasting van de gebruikte materialen binnen het gebouw. De gebruikte impact van de gebruikte materialen wordt in kaart gebracht aan de hand van productiewijze van de gebruikte bouwmaterialen, het transport, de levensduur van de materialen en de manier van afdanken. Vervolgens worden alle materialen bij elkaar opgeteld. Het resultaat van een dergelijke analyse wordt uitgedrukt in de zogenaamde ‘schaduwkosten’ van het materiaal. Hoe lager de schaduwkosten, hoe duurzamer het gekozen materiaaltype.

Grenswaarde MPG

Na een periode van vijf jaar, zonder gestelde grenswaarden aan het resultaat van de berekening, wordt er per 1-1-2018, met een maximale totale schaduwprijs van 1,0 €/m2bvo, een grenswaarde gesteld aan de MPG.

Als gevolg van het ontbreken van duidelijke toetsingscriteria varieerde het tot nu toe per gemeente of men de MPG als indieningsvereiste stelde in vergunningsprocedures. Met het stellen van bovengenoemde grenswaarde komt een einde aan deze onduidelijk en maakt de MPG volwaardig onderdeel uit van de toetsingscriteria bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor woningen en kantoren > 100 m².

MPG en Energie

Na de steeds bewustere omgang met energie en strengere eisen is het de impact van het materiaalgebruik op het milieu de grootste schakel. Met de voorgestelde grenswaarde voor de Milieuprestatie van Gebouwen (MPG) ontstaat een meer integrale benadering van het begrip “Duurzaamheid” binnen het bouwbesluit. Deze benadering leidt echter ook tot nieuwe dilemma’s. KLIMAAT BEHEER biedt uitkomst bij uw vraagstukken rondom de Milieuprestatieberekening en toekomstige BENG-eisen.

Wij werken oa voor: