Actueel

Eerste sancties bij ontbrekende energielabels opgelegd

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beboet 23 eigenaren van utiliteitsgebouwen wegens de verkoop van een gebouw zonder het verplichte energielabel. De hoogste boete bedraagt ruim 10.000 euro.

Vanaf de invoering van het energielabel is in 2008 is het verplicht om bij een vastgoedtransactie een energielabel te kunnen overhandigen van het desbetreffende vastgoedobject. Sinds 1 januari 2015 is het mogelijk gemaakt om te sanctioneren bij het ontbreken van een energielabel bij transactie. Bij een transactie wordt middels een koppeling met kadaster gecontroleerd of een energielabel aanwezig is. Indien dit niet het geval is kan Inspectie Leefomgeving en Transport een sanctie opleggen.

Tot oktober 2017 zijn geen gevallen bekend waarbij een daadwerkelijke sanctie is opgelegd. Op 23 oktober bracht Inspectie Leefomgeving en Transport middels een nieuwsbericht naar buiten dat de eerste sancties inmiddels zijn opgelegd.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beboet 23 eigenaren van utiliteitsgebouwen wegens de verkoop van een gebouw zonder het verplichte energielabel. De hoogste boete bedraagt ruim 10.000 euro.

De ILT heeft in voorjaar 2016 aan de sector brieven gestuurd waarin inspecties werden aangekondigd. De ILT heeft de verkopen in juli en augustus 2016 tegen het licht gehouden. Van de zonder label verkochte gebouwen met gebruiksfuncties horeca, kantoorgebouwen, gezondheidszorg en winkels (hoog energiegebruik) krijgen verkopers die minimaal vijf gebouwen hebben verkocht, een boete voor het grootste gebouw. De sanctie werd alleen opgelegd voor het grootse gebouw in het kader van efficiëntie. Daarbij is in totaal € 75.000,00 aan boetes opgelegd. De Inspectie gaat verder met het sanctioneren van het ontbreken van een energielabel.

Het hebben van een energielabel is straks ook niet meer voldoende, vanaf 2023 moeten alle kantoren minimaal energielabel C hebben. Momenteel voldoet 20% van alle kantoren aan dit vereiste. Voor panden die niet aan deze criteria voldoen is het raadzaam om middels een energie maatwerkadvies (EMA) in kaart te brengen welke aanpak het beste past bij uw situatie.

De kans dat de Inspectie Leefomgeving en Transport in de toekomst nog meer boetes gaan opleggen is dus aanzienlijk. Wilt u geen risico lopen op een boete, vraag dan tijdig een verplicht energielabel aan.

Wij werken oa voor: