Tip

Betere luchtkwaliteit; betere prestaties

Laat je luchtkwaliteit testen, het levert gezondere medewerkers op!

Personen die werken in goed geventileerde kantoren, met een vervuilingsgraad van VOC (vluchtige organische stoffen) lager dan in gemiddelde kantoren (goede luchtkwaliteit) functioneren cognitief significant beter op cruciale onderdelen, zoals het reageren op een crisissituatie en/of het ontwikkelen van een strategie, dan op kantoren met een gemiddelde vervuilingsgraad. Studies van de Universiteit van Harvard Health Center en Global Environment tonen aan dat het verwerken van en het reageren op informatie tot 299% beter is in deze goed geventileerde kantoren.

Opmerkelijk is het dat ondanks de mens circa 90% van zijn tijd binnen doorbrengt en dat 90% van de gebouwkosten de aanwezige personen zijn, de luchtkwaliteit en de kwaliteit van het binnenklimaat een onderschat onderdeel blijft.

Luchtkwaliteit

Binnen het onderzoek moesten de deelnemers gedurende een periode van zes werkdagen werkzaamheden verrichten in een ruimte waar het binnenklimaat werd geregeld, waarbij de deelnemer geen informatie kreeg over de toestand van het binnenklimaat. Hierbij werden situaties nagebootst met relatief hoge concentraties van luchtvervuiling (VOC) en situaties met schone lucht (lage concentratie VOC). Aan het eind van elke dag werden testen afgenomen onder de deelnemers op de cognitieve functies.

Het onderzoek toonde aan dat de scores gemiddeld over 9 cognitieve functies 61% beter waren in meer geventileerde ruimten. Waarbij de grootste verbeteringen zijn waargenomen bij onderstaande onderdelen;

  • Reactie op crisissituatie, 97 – 131% beter;
  • Ontwikkelen van een strategie, 183 – 288% beter;
  • Toepassen informatie, 172 – 299% beter.

Aanvullend, werd een direct verband aangetoond tussen het dalen van de cognitieve functies en de toename van de CO2-concentratie.

Uw Binnenklimaat verbeteren?

Het onderzoek toont aan dat een hogere mate van ventilatie de cognitieve functies verbeterd. De beste resultaten worden behaald zolang de CO2-concentratie onder de 600PPM blijft en er minstens 1,15l/s/persoon aan verse lucht wordt toegevoerd. Deze hoeveelheden zijn te bereiken door het vergroten van ventilatiesystemen. Noodzakelijk is het dat bij het opvoeren van de ventilatiehoeveelheden de kwaliteit van het binnenklimaat wordt gehandhaafd en een toename van de luchtstromen, thermische fluctuaties en aspecifieke klachten wordt voorkomen.

Wij werken oa voor: