Heeft u vragen? Bel dan direct naar 026 – 8200 240 of mail naar mail@klimaatbeheer.eu

CO2 in onze verblijfsomgeving

Geplaatst door Michel

Goede arbeidsomstandigheden zijn een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van personen in hun werk- of verblijfsomgeving. De toenemende mate van bewustwording van de gevolgen van een onbehagelijk of ongezond binnenklimaat, alsmede aanscherpingen in de regelgevingen (o.a. het ARBO besluit) zorgen ervoor dat steeds meer kantoren goed zijn ingericht. Echter zijn er ook regelmatig binnenklimaat gerelateerde klachten over de arbeidsomstandigheden, zoals over de temperatuur (thermische klachten), de relatieve vochtigheid of de luchtverontreiniging op de werkplek. Deze luchtverontreiniging wordt veelal bepaald door mate van aanwezigheid van CO2.

Gevolgen van CO2 in de verblijfsomgeving

CO2 (koolstofdioxide) is een van de afvalstoffen van de mens, in zowel onze producten als door ons lichaam wordt CO2 geproduceerd.

De productie van CO2 door ons lichaam loopt parallel met de productie van geurstoffen en wordt daarom veelvuldig gebruikt als indicator van de luchtkwaliteit gebruikt.

Om de hoeveelheid CO2 in een ruimte te reduceren is een continue gewaarborgde toevoer van verse lucht, ventilatie, noodzakelijk. Bij afwezigheid van ventilatie ontstaan er aspecifieke klachten als “bedompte lucht”, “benauwde atmosfeer” of “onfrisse lucht”. Naast deze aanleidingen tot discomfort heeft een te hoge concentratie van CO2 ook gezondheid gerelateerde risico’s;

>> Hoofdpijn, vermoeidheid en sufheid (veelal toenemend tijdens de dag);
>> Slijmvliesirritaties en andere aspecifieke klachten (hoofdpijn, vermoeidheid irritaties, enz..);
>> Overdracht van infectieziektes leidend tot een toenamen van het ziekteverzuim (verkoudheid, griep en dergelijke );
>> Verergering van allergieën (hooikoorts, voedselallergie, etc.);
>> Verhoogd risico op astma-aanvallen. Het CO2 gehalte wordt uitgedrukt in PPM (Parts per million).

Een goede kwaliteit binnenlucht bevat, conform de regelgeving, minder dan 0,1 volume procent CO2 (1000 ppm). Als grenswaarde wordt 0,12 vol % (1200 ppm) gehanteerd. Bij incidentele afwijking van het beoogde gebruik, waarbij een grotere verontreiniging optreedt (bijv. een tijdelijke hogere bezetting van de arbeidsplaats) mag het CO2-gehalte ten hoogste 0,15 volume procent bedragen(1500 ppm).

Tips reduceren CO2

Door de juiste keuzes te maken in de inrichting van de ruimten (voorkomen stofophoping) en housekeeping (voorkomen vuil, voedingsbodems voor micro-organismen en wegnemen stof) is het risico op hogere CO2 waarden te reduceren. Als deze toch optreden is oplossing te zoeken in het verhogen van de ventilatie of het beleid op de ventilatie. Hieronder enkele tips;

>> Ventileer de gehele dag;
– Laat luchtbehandelingskasten buiten werktijden (op lager vermogen) doordraaien,
– Laat ventilatieroosters geopend o bij afwezigheid ventilatievoorzieningen, open ramen vroegtijdig
– Zorg voor een gewaarborgde ventilatievoorziening;
>> Zorg voor dwarsventilatie;
>> Gebruik spuiventilatie (te openen ramen en deuren) in de perioden dat er geen personen in de ruimten zij (voorkomen thermische klachten);
>> Voorkom geluid en tochtklachten uit de ventilatie installatie.

Bewustwording aanwezigheid CO2

Een laatste belangrijke toevoeging in de CO2 huishouding is bewustwording van de aanwezigheid van CO2 in de verblijfsruimte. Middels indicatieve meetapparatuur is het mogelijk het CO2 gehalte in kaart te brengen en vroegtijdig actie te nemen om hoge CO2 concentraties te voorkomen.

Conclusie

Gebrekkige of ontbrekende ventilatie binnen de verblijfsruimten kunnen er CO2 concentraties voorkomen die onze behaaglijkheid, productiviteit en gezondheid negatief beïnvloeden. Door slimme keuzes te maken in de aankleding van de ruimten en het schoonhouden van de ruimten (housekeeping), kan het risico op hoge CO2 concentraties worden voorkomen echter is het niet mogelijk om het probleem geheel weg te nemen zonder voldoende te ventileren. Middels indicatieve meetapparatuur is het mogelijk om op relatief simpele wijze de heersende CO2 concentratie in kaart te brengen en de bewustwording te doen stijgen onder de aanwezige personen. Echter zal hiermee het probleem niet worden weggenomen.

Een daadwerkelijke oplossing voor het probleem start met het in kaart brengen van de situatie, de installatie en de heersende waarden middels een accurate duurmeting. Aan de hand van de resultaten kan er een plan van aanpak worden opgesteld om de CO2 concentratie permanent te verlagen tot de gewenste waarden, en hiermee de productiviteit te verhogen, en het risico op (gezondheids-) klachten te reduceren.