Actueel

Woonconcept, Energieneutraal en Nul op de meter

De Nederlandse bewoner en woningontwikkelaar worden zich steeds bewuster van het energiegebruik van hun woningen.

De Nederlandse bewoner en woningontwikkelaar worden zich steeds bewuster van het energiegebruik van hun woningen. De energiekosten zijn steeds verder oplopende variabele kosten en gaan een steeds groter aandeel van de maandelijkse lasten vormen. De toekomst van de energieprijs is onzeker, en hiermee de maandelijkse lasten.Als antwoord op deze problematiek ontwikkelde KlimaatBeheer een twee-traps energie en installatie woonconcept.

 

Energieneutraal

De eerste stap van het concept is een ontwikkeling waarbij de woningen energieneutraal worden uitgevoerd.

Energieneutraal bouwen wil zeggen; een woning die voorziet in de behoefte van het gebouwgebonden energieverbruik; verlichting, verwarming, warmwater, etc.

Door de combinatie van een goed geïsoleerde thermische schil, efficiënte ventilatie en verwarming en slimme positionering van transparante geveldelen, wordt een duurzame basis gelegd waarmee de energiebehoefte van de woning is geminimaliseerd.  De thermische schil is uitgevoerd conform het principe van het passief huis woonconcept. Vervolgens wordt door het combineren van de installaties met duurzame opwekking van warmte en elektra, onder een ideale positionering op het platte dak, de doelstelling energieneutraal voltooid.

Binnen het energie neutrale woonconcept, ken een zeer laag energiegebruik en de woningen behalen een score van 0 in de EPC-berekening en een energielabel A.  De woningen voldoen hiermee aan de regelgeving voor 2020.

Nul op de meter

Door het energieneutrale concept aan te vullen met additionele duurzame energieopwekking in zowel warmte als elektra, wordt het concept opgewaardeerd tot nul op de meter. Deze woningen kennen een minimaal een gelijke hoeveelheid energieopwekking als het gebruik. De woningen in zowel de behoefte van het gebouw gebonden als het gebruik gebonden energie. Door beide behoeften geheel af te dekken kennen de woningen een eindstand van nul op de energiemeter. Oftewel het energienet wordt enkel gebruikt voor de tijdelijke buffering van energie en er zal geen energie worden ingekocht van de energiemaatschappijen. En zal de woning zonder uitstoot van CO2 functioneren.

Een woning zonder energierekening en niet afhankelijk van de energieprijs.

Wij werken oa voor: