Actueel

Wijziging EPC Berekening 1-1-2015

Vanaf de introductie van de EPN (Energie prestatie Norm) in het bouwbesluit, berekend als de EPC (energie prestatie coëfficiënt) is de eis steeds verder aangescherpt.

Vanaf de introductie van de EPN (Energie prestatie Norm) in het bouwbesluit, berekend als de EPC (energie prestatie coëfficiënt) is de eis steeds verder aangescherpt. Sinds 2012 wordt deze EPC berekend conform de NEN 7120 en bijhorende software programma’s.

Wijziging EPC per 1 Januari 2015

Per 1 januari 2015 is er een aanscherping vastgesteld van gemiddeld 33%. Dit gemiddelde is echter een terugkoppeling enkel om de EPC eis. Om de daadwerkelijke aanscherping vast te stellen is er echter een verder kijk in de opbouw van de EPC formule. Deze bestaat namelijk uit;

Naast de aanscherping in de EPG is de verandering in de C;epc eveneens van groot belang. In onderstaande tabel zijn zowel de aanscherpingen aan de EPC weergegeven als de wijzigingen in de C;epc.

Gebruiksfunctie EPC 2013 C;epc EPC2015 C;epc
Woonfunctie 0,60 1 0,4 1,1
Bijeenkomstfunctie kinderopvang 2 0,77 1,1 0,73
Bijeenkomstfunctie 2 0,77 1,1 0,73
Kantoorfunctie 1,1 1,01 0,1 1,05
Celfunctie 1,8 0,96 1 0,98
Gezondheidszorg met bedgebied 2,6 1,11 1,8 1,17
Gezondheidszorg 1 0,92 0,8 0,98
Logiesgebouw 1,8 0,89 1 0.9
Sport, matig verwarmd 1,3 0,81 0,9 0,86
Sport 1,8 0,81 0,9 0,86
Onderwijs 1,3 1,34 0,7 1,44
Winkel 2,6 0,92 1,7 0,85

Vanuit de tabel en de formule kan de daadwerkelijke aanscherping aan de EPC eis worden vastgesteld. Hierin is bijvoorbeeld te zien dat bij woningbouw de toelaatbare energie 10% hoger ligt dan de eis van 2013. Met een simpele rekensom komen we tot de daarwerkelijke aanscherping. 0.6/(1×1) = 0,6  terwijl dit voor 2015 betekent 0,6/(1×1,1) = 0,545. Om hier te komen tot de 0,4 zal het berekende energieverbruik moeten dalen tot 0,44. Dit is een aanscherping van 0,16 overeenkomstig met 26%.

Ondanks dat een aanscherping van 26% op de woningbouw een aanzienlijke aanscherping is zullen de aanscherpingen in de utiliteitsbouw in verhouding groter zijn dan in de woningbouw.

Thermische schil

Per 1 januari 2015 worden er scherpere eisen gesteld aan de thermische schil van een gebouw. Hiermee wordt invulling gegeven aan de wens in de markt dat er meer aandacht uitgaat naar de bouwkundige schil van een gebouw. Momenteel wordt er een Rc-waarde eis van 3,5 m2K/W gesteld voor de gehele schil, die eis wordt gedifferentieerd naar type constructie:

  • Vloer: Rc-waarde minimaal 3,5 m2K/W
  • Gevel: Rc-waarde minimaal 4,5 m2K/W
  • Dak: Rc-waarde minimaal 6,0 m2K/W

Enige uitzonderingen daargelaten:

  • Het dak van een dakkapel. De constructiedikte zal toenemen met een gewijzigde detaillering als gevolg. De wang van een dakkapel is specifiek genoemd en moet voldoen aan de U-waarde eis (1,65 W/m2K);
  • Een paneelconstructie. Het houten regelwerk in het paneel en/of het kozijn heeft een negatieve invloed op de thermische kwaliteit waardoor er niet zondermeer aan de minimale Rc-waarde wordt voldaan;
  • De (voorzet)wand en plafond tussen een appartement en het bergingenblok; hiervoor geldt de minimale Rc-waarde van een inwendige scheidingsconstructie van 4,5 m2K/W. Dus een (fors)  extra ruimtebeslag als gevolg van een dikkere wand / plafond;
  • Daken. De Rc-waarde-eis voor daken stijgt fors. Dat betekent een dikker isolatiepakket. Vooral voor de kleinere dakvlakken kan dat leiden tot ingrijpende wijzigingen in de detaillering.

Voor transparante constructies (ramen / deuren) is de eis wat versoepeld. De huidige U-waarde eis van 1,65 W/m2K geldt momenteel op constructieniveau. Per 1 januari 2015 geldt dezelfde eis maar mag die als gemiddelde van alle transparante delen van het ‘ bouwwerk’ worden beschouwd. Daarbij mag de U-waarde van een individuele constructie niet hoger zijn dan 2,2, W/m2K. De ramen kunnen met HR++ beglazing en een gangbaar houten of kunststof kozijn voldoen aan de gestelde eis. Voor deuren en aluminium kozijnen is het lastiger om aan de U-waarde eis van 1,65 W/m2K te kunnen voldoen. In het bijzonder de achterdeur (vaak een stapeldorpeldeur) vraagt aandacht.

Toekomstige aanscherpingen

Vanaf 1 januari 2015 is bovenstaande aanscherping van kracht. Conform het reeds gepubliceerde lente-akkoord wordt er in 2020 een aanscherping van de EPN verwacht voor i.i.g. woningbouw tot een EPC van 0. Hoe dit precies zal gaan verlopen is nog niet bekend, dat het gaat gebeuren is wel een gegeven.

Wij werken oa voor: