Actueel

Van Leegstand naar Verduurzaming

De gemiddelde leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt nadert 15%, waarvan een groot deel langer dan 3 jaar leeg staat en dus structureel van aard is.

De gemiddelde leegstand op de Nederlandse kantorenmarkt nadert 15%, waarvan een groot deel langer dan 3 jaar leeg staat en dus structureel van aard is. Het aantal werkplekken in kantoren zal daarnaast in de toekomst dalen waardoor sommige kantoren wellicht nooit meer verhuurd zullen worden.
Beleggers zullen dit risico moeten afwenden en de leegstand in hun eigen portefeuille moeten beperken. Een manier om dit te doen is het verduurzamen van kantoorgebouwen. Een ander motief voor verduurzaming is gelegen in de maatschappelijke relevantie. Niet alleen is er veel aandacht voor broeikasgasuitstoot en bijbehorende klimaatverandering.

Europese wetgeving

Ook de Europese wetgeving verplicht energiezuinig bouwen. Duurzaamheid is dus belangrijk middel om de leegstand van kantoren te beperken. Dit onderzoek richt zich op het effect van verduurzaming op de marktwaarde van bestaande Nederlandse kantoren.

Duurzaamheid gedefinieerd

Duurzaam vastgoed is rendabel vastgoed dat zo min mogelijk schadelijke effecten heeft op milieu, klimaat, grondstoffenvoorraden, mensen of de wereld als geheel. Deze definitie is zeer breed, en lastig kwantificeerbaar. Toch wordt dit geprobeerd met BREEAM en LEED, twee certificaten uit het Verenigd Koninkrijk en de USA die duurzaamheid berekenen op basis van een groot aantal factoren.

BREEAM is sinds kort ook aan Nederlandse wetgeving aangepast. Echter, doordat dit zeer recent is, is het nog niet de standaard. De huidige standaard is het energielabel, gebaseerd op de energie-index en EPC-norm. Dit certificaat meet de energiezuinigheid van het gebouw. Hiermee kunnen de energiekosten bij gestandaardiseerd gebruik tussen gebouwen vergeleken worden.

Andere aspecten

van duurzaamheid worden hierin echter niet meegewogen. Een energielabel is wettelijk verplicht bij bouw en verkoop. Hoewel deze verplichting lang niet altijd nageleefd wordt, zijn er toch zoveel energielabels bekend, dat dit de standaard is in de markt. In dit onderzoek wordt duurzaamheid gemeten door middel van het energielabel.

Voordelen van Verduurzamen

Verduurzaming biedt vooral voordelen voor gebruikers en beleggers (huurders en verhuurders). Eerst volgen de voordelen voor gebruikers, dan voor eigenaren. Voor gebruikers zijn er drie belangrijke voordelen, namelijk: directe kostenbesparing, imagoverbetering en een beter werkklimaat.
Ten eerste betekent verduurzaming niet alleen energiebesparing, maar ook waterbesparing en afvalbesparing. Toch is energiebesparing financieel veel belangrijker dan de andere factoren. De besparing op het energieverbruik is meetbaar en het financiële voordeel daarvan is te berekenen.

Ten tweede leiden deze voordelen tot een indirect voordeel. Deze besparingen betekenen, samen met minder uitstoot van broeikasgassen een beter imago. Hiermee kan een huurder tegemoet komen aan duurzaamheidseisen van afnemers of aandeelhouders.
Ten derde betekent verduurzaming ook een comfortabeler werkklimaat, dus een hogere productiviteit. Immers, geavanceerdere energie-installaties en een betere klimaatcontrole maken besparing mogelijk. Hoewel dit vrijwel onmeetbaar is, blijkt dat zelfs een kleine verbetering in productiviteit al zeer grote financiële voordelen betekent. bron: verduurzaming

Wij werken oa voor: