Actueel

Eisen luchtkwaliteit scholen & kinderdagverblijf

Jonge kinderen zijn gevoeliger voor allerlei ziektes en een slechte luchtkwaliteit heeft een negatieve invloed op hun ontwikkeling. Helaas blijkt in het overgrote deel van de kinderdagverblijven, en met name in de slaapvertrekken, de luchtkwaliteit onvoldoende.

Jonge kinderen zijn gevoeliger voor allerlei ziektes en een slechte luchtkwaliteit heeft een negatieve invloed op hun ontwikkeling. Helaas blijkt in het overgrote deel van de kinderdagverblijven, en met name in de slaapvertrekken, de luchtkwaliteit onvoldoende. Door de hoge mate van bezetting en de veelal ontbrekende ventilatievoorziening kan de binnenlucht in korte tijd sterk verontreinigd zijn. Als reactie hierop worden vanaf 1 April 2017 de eisen m.b.t. de ventilatie en luchtkwaliteit in het bouwbesluit aangescherpt.

Vanaf de invoer van het bouwbesluit in 2012 wordt de ventilatiecapaciteit voor nieuwbouw bepaald aan de hand van het aanwezig aantal personen. Voor bestaande kinderdagverblijven was dit tot op heden echter op basis van het oppervlak van de ruimte. Met deze aanvulling op het bouwbesluit wordt de hoeveelheid ventilatie aangescherpt tot 12.5m3/uur/persoon. Naast de ventilatiehoeveelheid worden eisen gesteld aan de aanwezigheid van deuren en ramen in slaapruimten en de maximaal toegestane CO2-concentraties.

Vooral voor slaapruimten heeft dit grote gevolgen. Deze relatief kleine ruimten hebben in huidige situaties veelal geen ventilatie. Hierdoor valt de CO2-concentratie aanzienlijk hoger uit dan in de speel/verblijfsruimten. Met de nieuwe eis is een gewaarborgde ventilatie een must.

CO2-concentratie

Het verlagen van de CO2-concentratie in de ruimten kan enkel door het verhogen van de hoeveelheid ventilatie. Bij een concentratie van 800PPM wordt de lucht volgens het GGD als onfris verklaard, echter ligt de hygiënische grens op 1200PPM. Het GGD hanteert tijdens controleronden de grens van 1000PPM. Vanaf deze waarde beginnen klachten als hoofdpijn en slaperigheid zich te ontwikkelen.

Om te weten hoe het met de luchtkwaliteit binnen uw organisatie is gesteld kan Klimaat Beheer een accurate duurmeting uitvoeren waarbij over een periode van minimaal 1 week zowel de luchtkwaliteit als de behaaglijkheid in de verschillende ruimten in kaart worden gebracht. Dit onderzoek resulteert in op maat gemaakte adviezen voor het verbeteren van de luchtkwaliteit en het binnenklimaat. Daarnaast worden de mogelijkheden in kaart gebracht voor permanente monitoring van de CO2-meting met online te bezichtigen trends.

Wij werken oa voor: