Actueel

Aardehuis Salters, duurzaam resultaat

Aardehuis Salters is een ecologische woning, opgebouwd uit natuurlijke bouwstoffen, die hoofdzakelijk gebruik maakt van duurzame energiebronnen om te voorzien in de behoefte van de gebruikers.

Aardehuis Salters is een ecologische woning, opgebouwd uit natuurlijke bouwstoffen, die hoofdzakelijk gebruik maakt van duurzame energiebronnen om te voorzien in de behoefte van de gebruikers.

Ronald Salters | bewoner en ontwikkelaar Aardehuis Salters

De start van het aardehuis ook wel “Utopia” genoemd vindt oorsprong in mei 2010, waar Ronald Salters een afspraak heeft met een houtskeletbouwbouwer uit Duitsland. De keuze voor een Duitse bouwkundige adviseur lag voor de hand daar Duitsland ruim voorloopt op de ontwikkelingen in de Nederlandse markt. Denk alleen al aan de bouwconcepten “passief huis” en “nul energie huis”, allemaal concepten afkomstig uit Duitsland. Het idee was geboren en er werd opzoek gegaan naar een invulling.

Ecologische materialen

Vanaf de houtskeletbouw werd er overgestapt naar het duurzame bouwmateriaal stro voor de wanden en sedum voor de daken gecombineerd met een houten constructie.  Deze keuze zal bij een dusdanig ambitiniveau niemand verbazen maar binnen de Nederlandse bouwwereld is dit een vooruitstrevende vorm van ecologisch bouwen die geheel past bij de uitgangspunten van een aardehuis;

>> Eerbied voor de natuur ; “Cradle to Cradle “principe
>> Zo laag mogelijk energiegebruik
>> Hergebruik van materialen

 

Installatieconcept aardehuis

Pionierende projecten als het aardehuis vragen om installatieconcepten die volledig zijn afgestemd op de behoefte van de gebruiker. Binnen “Utopia” is het energieconcept opgezet door KLIMAAT BEHEER met de instek, om zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame energiebronnen in de vorm van zonne-energie en duurzame brandstof (pellets). Door de opgewekte warmte op te slaan in warmtebuffers blijft deze beschikbaar op de momenten dat de zon niet schijnt.

De combinatie van een goed geïsoleerde thermische schil, lokale  duurzame energieopwekking en  energieopslag maakt het mogelijk dat de woning geheel voorziet in zijn eigen warmtebehoefte. Er is dan ook geen aansluiting op het aardgas of stadswarmtenet aanwezig. Deze mate van zelfvoorziening toont de eerste stappen in het traject naar autonomie, waarbij de volledige energiebehoefte van de woning en het gebruik ervan wordt opgewekt op het eigen kavel.

Regelgeving

Tot 1 juli 2015 was de aansluiting op het elektriciteitsnet en warmtenet of gasnet verplicht gesteld door het bouwbesluit. Op 1 juli 2015 is de verplichting tot het voldoen aan artikel 6.10 voor particulier opdrachtgeverschap komen te vervallen. Hiermee is de volgende stap gezet om de kaders van autonome woonconcepten verder te ontwikkelen.

Ondanks de wijzigingen van het bouwbesluit blijven de eisen uit hoofdstuk 5, energiegebruik, onverminderd van kracht. Echter zal in een particulier opdrachtgeverschap de EPC-berekening van ongeschikt belang zijn. Het ambitieniveau van de opdrachtgever, de investering en het te verwachten energiegebruik bij gebruik van de woning zijn veel belangrijkere factoren. En de bewustwording op deze factoren stelt ons in staat ambitieuze projecten zoals het aardehuis te ontwikkelen.

Wij werken oa voor: