Actueel

Welvaartsgroei met duurzame basis

Om ook volgende generaties de kans te geven op te groeien in een wereld waarin het goed toeven is qua leefomgeving, milieu en klimaat, moet welvaartsgroei een duurzame basis hebben, waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met grondstoffen en afval.

Om ook volgende generaties de kans te geven op te groeien in een wereld waarin het goed toeven is qua leefomgeving, milieu en klimaat, moet welvaartsgroei een duurzame basis hebben, waarbij zorgvuldig wordt omgegaan met grondstoffen en afval.

De wisselwerking tussen duurzame ontwikkeling en innovatie draagt bij aan een duurzame economische groei. De internationale context wordt hierin steeds belangrijker.

Het kabinet wil van Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa maken. In het werkprogramma ‘Schoon en Zuinig: nieuwe energie voor het klimaat’ beschrijft het kabinet de ambities voor onder andere energiebesparing, duurzame energie en vermindering van de CO2 -uitstoot.

De doelstellingen van Schoon en Zuinig raken het hart van de kennis en activiteiten van SenterNovem. Dankzij een diversiteit aan elkaar aanvullende programma’s en regelingen draagt de organisatie direct of indirect bij aan CO2-reductie, energiebesparing en duurzame energie.

Wij werken oa voor: