Actueel

Klimaatklachten, en nu?

Het binnenklimaatonderzoek is een onafhankelijk onderzoek waarin zowel objectief de waarden worden vastgesteld van het binnenklimaat, als de subjectieve beleving van de gebruikers.

Binnen uw organisatie zijn klimaatklachten ontstaan. Warm, koud, droge ogen, tocht, etc. Binnen elke organisatie zijn er klimaatklachten aanwezig. De beleving van een klimaat is immers voor elk individu anders. Zo wordt binnen een klimaatklasse A – kantoor een klagersgetal van 5% gehanteerd. Bagatelliseren is echter niet terecht.

Neem klachten dan ook altijd serieus. Als eerste stap zult u deze klachten kunnen bijhouden in een logboek om eventuele verbanden te ontdekken. Zijn de klachten verschillend van aard, verdeeld over de organisatie en minder dan 5% van het aantal gebruikers dan is het wellicht verstandig de individu te wisselen van werkplek. Indien de klachten in grotere getallen binnenkomen doet u we verstandig aan te zoeken naar eventuele verbanden. Denk hierbij aan de locatie, tijdstippen, temperaturen, personen en weersinvloeden.

Aan de hand van dit logboek kunt u in vele gevallen voldoende informatie verzamelen om een installateur aan te sturen om verbeterpunten door te voeren. Mocht de oorzaak niet duidelijk worden biedt het binnenklimaatonderzoek uitkomst.

Het binnenklimaatonderzoek is een onafhankelijk onderzoek waarin zowel objectief de waarden worden vastgesteld van het binnenklimaat, als de subjectieve beleving van de gebruikers. Daarbij wordt de koppeling tussen subjectief en objectief gelegd middels een klimaatboom en de theorie van Fanger.

De objectieve meting wordt verzorgd middels minstens een meting op 9 punten gecombineerd over de installatie, een verblijfsruimte en een referentieruimte. In de installatie wordt de inblaas- en buitentemperatuur gemeten zodat de condities van de verse lucht duidelijk worden. Op vertrekniveau worden de condities van de inblaaslucht en de uitwerkingen hiervan op het binnenklimaat gemeten. Daarnaast wordt de luchtkwaliteit op vertrekniveau in kaart gebracht middels een CO2– en een fijnstof meting. De exacte locaties worden bepaald tijdens een rondgang met de klimaatadviseur die deze opstelt naar aanleiding van het klachtenprofiel.

Na afloop van de meting worden de objectieve bevindingen, de subjectieve beleving en de Fanger meting gecombineerd met de bevindingen uit de visuele inspectie van de installatie. Hieruit komt een duidelijk beeld van het binnenklimaat en de impact van de installatie hierop. Maar belangrijker, wat eraan te doen.

Het binnenklimaatonderzoek van Klimaat Beheer geeft u de tools om de klimaat gerelateerde klachten te verhelpen.

 

Wij werken oa voor: