Actueel

Veel nieuwe voorstellen voor de Energielijst 2012

SenterNovem ontving dit jaar veel nieuwe voorstellen uit het bedrijfsleven voor het actualiseren van de Energielijst van de Energie-Investeringsaftrek (EIA). Deze voorstellen worden dit najaar beoordeeld door een commissie.

SenterNovem ontving dit jaar veel nieuwe voorstellen uit het bedrijfsleven voor het actualiseren van de Energielijst van de Energie-Investeringsaftrek (EIA). Deze voorstellen worden dit najaar beoordeeld door een commissie, bestaande uit onder andere SenterNovem, het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van VROM. Deze commissie bepaalt samen met het Ministerie van Financielhoe de nieuwe Energielijst wordt aangevuld en aangepast. Belangrijk bij de overweging om een techniek op de Energielijst te vermelden is dat het bedrijfsmiddel nog niet algemeen gangbaar is en een substantieel energiebesparend effect heeft, ten opzichte van wat er op dat moment geitalleerd wordt.

Betrokkenheid hoog

Elk jaar actualiseert de overheid de Energielijst van de EIA. Dit gebeurt onder andere vanwege nieuwe ontwikkelingen op de markt. De lijst wordt bijvoorbeeld aangevuld met energiezuinige technieken die nieuw op de markt verschenen zijn. Ook wordt de lijst aangepast aan de hand van ontwikkelingen op het gebied van normen, keurmerken en hoe gangbaar een techniek al is. Het bedrijfsleven kan hiervoor elk jaar voorstellen indienen. Dat was voor de Energielijst van 2011 tot begin september mogelijk. De betrokkenheid bij de EIA-regeling blijkt hoog, want SenterNovem heeft een aantal voorstellen van het bedrijfsleven ontvangen. Er zijn voorstellen binnengekomen over de hele breedte van de regeling. Zowel voor energiezuinige bedrijfsmiddelen in de gebouwde omgeving als voor industriel processen, transport, glastuinbouw en duurzame energie. SenterNovem verwacht dat de Energielijst van 2012 eind december 2011 openbaar gemaakt wordt. Dat gebeurt door een publicatie in de Staatscourant. SenterNovem bedankt alle bedrijven en organisaties die een voorstel deden. De Energielijst blijft zo actueel en van goede kwaliteit.

Wij werken oa voor: