case

TNO – Innovation for life

Een aantal medewerkers hebben aspecifieke verschijnselen, zoals hoofdpijn, pijnlijke keel en snel vermoeid zijn. Dat was de start van de samenwerking met Nederlands Onderzoeksbureau TNO in Delft. De expertise van TNO is zeer uiteenlopend, toch heeft TNO voor Klimaat Beheer gekozen om haar onafhankelijkheid. Dit resulteerde in een prima samenwerking en een oplossing.

De vraag

Vanuit de medewerkers van de locatie Delft kwam de vraag over de aspecifieke klachten. Hierbij is gekeken hoe deze te interpreteren zijn en wat de lange termijn gevolgen zijn van deze klachten.

 

 

  • Luchtkwaliteit
  • Onderzoek
  • Verbeteringen

Ons onderzoek

Klimaat Beheer heeft de opdracht om vast te stellen wat de oorzaak is van deze aspecifieke klachten als hoofdpijn, benauwd gevoel en geïrriteerde slijmvliezen. Klimaat Beheer is een grootschalig binnenklimaat onderzoek gestart naar de luchtkwaliteit en thermische comfort. Daaruit kwam het volgende resultaat: niet voldoende. Echter, naar beraad met de wetenschappers van TNO is er besloten om verder te zoeken. Vluchtige organische stoffen en microbiologische agentia zijn toegevoegd aan het onderzoek.

De aspecifieke klachten worden vaak gezien als “lastig en ongrijpbaar” echter uit onze expertise en ervaring blijkt dat deze symptomen een dieper liggende oorzaak hebben. In een fijnstof meting werd de eerste aanleiding gevonden van de uiteindelijke oorzaak. Deze werd bevestigd door de vervolg metingen.

Met succes!

Advies en opvolging

Uiteindelijk bleken vervuilde en doorgeslagen luchtbehandelingsfilters de oorzaak. Advies: reinigen van de luchtbehandelingskast en uit voorzorg de luchtkanalen.

Oplossing & resultaat

Na grondige schoonmaak, vanuit facility, is de oorzaak weggenomen en bij de periodieke binnenklimaat controle waren de klachten sterk gereduceerd. Doordat medewerkers het grootste deel van de dag binnen doorbrengen is het zaak dat preventief onderhoud goed uitgevoerd wordt. Het aantal reacties op een normale bacterie kunnen sterk toenemen indien er een voedingsbodem is. Deze exponentiële groei kan leiden tot aspecifieke klachten. Deze bacterie/ gist komt in de buitenlucht in veelvoud voor en toch worden we hier niet ziek van.

Waarom niet?  In de buitenlucht, waar deze concentratie zich bevind, is de verblijfstijd meestal niet langer dan enkele minuten. Daarbij komt dat er altijd “ventilatie” aanwezig is, in tegenstelling tot binnenklimaat van een kantoor.

Gezonde gebouwen

In onze dagelijkse omgeving is een sterke focus op comfort en gezondheid. We leven steeds bewuster en gezonder, wat ons ook kritischer maakt over een gezonde binnenomgeving. Het grootste deel van de dag verblijven we binnen, dus is het niet onlogisch dat er in de media steeds vaker aandacht voor is. Dit is nog vaak met een negatieve insteek, want klachten over een oncomfortabel, ongezond binnenklimaat  zijn er genoeg. Duidelijk is wel dat meerdere factoren, anders dan alleen de kwaliteit van het gebouw en de installatie, hier een grote rol spelen. Preventief onderhoud is noodzakelijk om de installaties goed te laten functioneren en het voorkomt hoge kosten als het niet tijdig wordt uitgevoerd.

Wij werken oa voor: