case

Gemeente Zaltbommel

Gemeente Zaltbommel streeft naar het verduurzamen van de vastgoedportefeuille. Als eerste stap in het realiseren van deze verduurzamingsslag zijn 20 vastgoedobjecten van de gemeente onderzocht op mogelijkheden tot het toepassen van energiebesparende maatregelen.

De vraag

Voor de gemeente Zaltbommel is het gemeentelijk vastgoed onderzocht op het energiegebruik en is in kaart gebracht welke stappen genomen kunnen worden om het ambitieniveau te behalen. Er is een energiescan uitgevoerd en energiemaatwerk advies (EMA) voor maatschappelijk vastgoed gegeven. Het ambitieniveau is op labelsprongen gebaseerd en return on investment.

 

  • Monitoring
  • Reduceren gebruik fossiele brandstoffen
  • Energie doelstellingen

Doelstellingen

De focus ligt op gebouwen die intensief worden gebruikt in een sociale of commerciële setting;

Het onderzoek focust zich op 20 verschillende panden welke zijn samengevat in dit document. Gekozen is voor een realistische en kostenefficiënte aanpak van verduurzamingsmaatregelen per gebouw. Via deze aanpak is het mogelijk om op korte termijn verduurzamingsstappen te zetten.

Maatregelen sluiten zo veel mogelijk aan op de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP).

Voor de inventarisatie is gekozen voor een praktische aanpak waaruit de haalbaarheid van diverse maatregelen naar voren komt. Uit deze aanpak komende de volgende 4 verduurzamingscriteria tot stand;

 

Scenario's

  • In kaart brengen van de mogelijke maatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar;
  • In kaart brengen van de mogelijke maatregelen met een terugverdientijd tussen de 5 en de 15 jaar;
  • Combinatie van maatregelen voor het maken van minimaal 2 labelstappen per gebouw;
  • Maximaal aantal pv-panelen per gebouw.

Resultaat

Het resultaat is een rapport voor de komende 15 jaar op basis van carbon footprint (CO2 reductie), kostenreductie fossiele energie en opwekking duurzame energie middels PV panelen.

Net als de Gemeente Zaltbommel ook aan de slag met energie vraagstukken? Neem dan contact met ons op.
Liever direct iemand spreken? Bel met Abiël Pasma.
026 8200 240

Wij werken oa voor: